Chạy Gót Chạm Mông Tại Chỗ - Junie HLV Ryan Long Fitness

Độ khó bài tập

  • Nhóm bài tập : NHÓM A
  • Bội số BSCal : 1
  • Chỉ số RJT5s : 3.5
  • Mức tạ : 0 kg
  • Số lần : xx cái mỗi bên
  • Nhóm cơ tác động : Cơ Bắp Chân, Cardio
  • Dụng cụ : Không Dụng Cụ

Hãy xem kỹ video hướng dẫn để có thể thực hiện bài tập
chính xác - hiệu quả - an toàn - đúng kỹ thuật .
HLV Ryan Long Fitness

Thông số mẫu bài tập

Không dụng cụ 

Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 10 kg20 cái mỗi bên chân15 giây
Hiệp 20 kg20 cái mỗi bên chân15 giây
Hiệp 30 kg20 cái mỗi bên chân15 giây4 phút
Hiệp 40 kg20 cái mỗi bên chân15 giây