Bài Tập - Bụng - Đá Thẳng Chân Tập Bụng Dưới - Junie HLV Ryan Long Fitness

Độ khó bài tập

  • Nhóm bài tập : NHÓM A
  • Bội số BSCal : 1
  • Chỉ số RJT5s : 12
  • Mức tạ : 0 kg
  • Số lần : xx cái mỗi bên
  • Nhóm cơ tác động : Cơ Bụng
  • Dụng cụ : Không Dụng Cụ

Hãy xem kỹ video hướng dẫn để có thể thực hiện bài tập
chính xác - hiệu quả - an toàn - đúng kỹ thuật .
HLV Ryan Long Fitness

Thông số mẫu bài tập

Không dụng cụ

Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 10 kg15 cái15 giây
Hiệp 20 kg15 cái15 giây
Hiệp 30 kg20 cái15 giây4 phút
Hiệp 40 kg20 cái15 giây

Các Bài Tập Liên Quan