Bài Tập - Bụng - Xếp Bụng Chuyền Tạ Dưới Chân - Junie HLV Ryan Long Fitness

Độ khó bài tập

  • Nhóm cơ tác động : Cơ Bụng
  • Dụng cụ : Tạ đơn hoặc tạ ấm

Hãy xem kỹ video hướng dẫn để có thể thực hiện bài tập
chính xác - hiệu quả - an toàn - đúng kỹ thuật .
HLV Ryan Long Fitness

Các Bài Tập Liên Quan