Bài Tập - Mông - Bước Dài Tới Trước Luân Phiên Tại Chỗ Tập Mông - Junie HLV Ryan Long Fitness

Độ khó bài tập

  • Nhóm cơ tác động : Cơ Mông, Cơ Đùi Sau, Cơ Đùi Trước
  • Dụng cụ : Không dụng cụ

Hãy xem kỹ video hướng dẫn để có thể thực hiện bài tập
chính xác - hiệu quả - an toàn - đúng kỹ thuật .
HLV Ryan Long Fitness

Các Bài Tập Liên Quan