Bài Tập - Mông Đùi Sau - Nhấc Tạ Đơn Rộng Chân Tập Mông Sumo Deadlift - Junie HLV Ryan Long Fitness

Độ khó bài tập

  • Nhóm cơ tác động : Cơ Mông, Cơ Đùi Sau
  • Dụng cụ : Tạ đơn

Hãy xem kỹ video hướng dẫn để có thể thực hiện bài tập
chính xác - hiệu quả - an toàn - đúng kỹ thuật .
HLV Ryan Long Fitness

Các Bài Tập Liên Quan