Bài Tập - Mông - Nâng Mông 1 Chân Chống Cao Trên Bục - Junie HLV Ryan Long Fitness

Độ khó bài tập

  • Nhóm cơ tác động : Cơ Mông, Cơ Đùi Sau
  • Dụng cụ : Bục thấp hoặc vật kê cao chân

Hãy xem kỹ video hướng dẫn để có thể thực hiện bài tập
chính xác - hiệu quả - an toàn - đúng kỹ thuật .
HLV Ryan Long Fitness

Các Bài Tập Liên Quan