Bài Tập - Ngực - Hít Đất Hẹp Tay Tập Ngực Tay Sau - Junie HLV Ryan Long Fitness

Độ khó bài tập

  • Nhóm cơ tác động : Cơ Ngực, Cơ Tay Sau
  • Dụng cụ : Không dụng cụ

Hãy xem kỹ video hướng dẫn để có thể thực hiện bài tập
chính xác - hiệu quả - an toàn - đúng kỹ thuật .
HLV Ryan Long Fitness