Bài Tập - Vai - Nhấc Thanh Đòn Nặng Tập Cầu Vai - Junie HLV Ryan Long Fitness

Độ khó bài tập

  • Nhóm cơ tác động : Cơ Vai, Cơ Cầu Vai, Cơ Lưng
  • Dụng cụ : Thanh đòn

Hãy xem kỹ video hướng dẫn để có thể thực hiện bài tập
chính xác - hiệu quả - an toàn - đúng kỹ thuật .
HLV Ryan Long Fitness