Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Bài tập : Đẩy Cao Thanh Đòn Đá Chân Luân Phiên Tập Bụng

A

B

C

D

Chúng ta bắt đầu:

Bước  1: Các bạn nằm ngữa người,hai tay giữ lấy thanh đòn.

Bước  2: Chúng ta thực hiện động tác đưa chân sao cho chân đưa lên chạm vào thanh đòn và chân còn lại không chạm đất.Các bạn cứ tiếp tục thực hiện nhịp nhàng và luân phiên hai chân thật đều.

Lưu ý: Khi bắt đầu thực hiện động tác thì lưng,vai và chân không được để chạm đất.