Lịch Tập Tạ Tay Hướng Lên Trên Cho Nữ – New Workout Ryan Long Fitness

Lịch Tập Tạ Tay Hướng Lên Trên Cho Nữ. Tổng quát ngày tập trong 1 tuần Ngày 1 : 4 Mông Đùi + 3 Bụng Ngày 2 : 1 Ngực + 2 Vai + 2 Lưng + 2 Tay sau Ngày 3 : 5 Mông đùi + 2 Bụng Ngày 4 : Nghỉ hoàn toàn […]