Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

8 phút tập 45s tập 15 s nghỉ

Lịch DL Cấp 12 – Op4b1t5BT- GYM cho Nữ – Ngày 4

Bạn hãy xem qua các bài tập hôm nay, khởi động kỹ và bấm giờ bắt đầu tập Số bài hôm nay : 5 bài Thời gian : 30 phút Ăn trước tập Khởi động + – + – 00:30 Bài 1 Bấm play để bắt đầu tập theo video Cầm thanh đòn bước tới […]

Lịch DL Cấp 12 – Op4b1t5BT- GYM cho Nữ – Ngày 3

Bạn hãy xem qua các bài tập hôm nay, khởi động kỹ và bấm giờ bắt đầu tập Số bài hôm nay : 5 bài Thời gian : 30 phút Ăn trước tập Khởi động + – + – 00:30 Bài 1 Bấm play để bắt đầu tập theo video Quăng tạ xen kẽ Số […]

Lịch DL Cấp 12 – Op4b1t5BT- GYM cho Nữ – Ngày 2

Bạn hãy xem qua các bài tập hôm nay, khởi động kỹ và bấm giờ bắt đầu tập Số bài hôm nay : 5 bài Thời gian : 30 phút Ăn trước tập Khởi động + – + – 00:30 Bài 1 Bấm play để bắt đầu tập theo video Kéo lưng tạ đơn ghế […]

Lịch DL Cấp 12 – Op4b1t5BT- GYM cho Nữ – Ngày 1

Bạn hãy xem qua các bài tập hôm nay, khởi động kỹ và bấm giờ bắt đầu tập Số bài hôm nay : 5 bài Thời gian : 30 phút Ăn trước tập Khởi động + – + – 00:30 Bài 1 Bấm play để bắt đầu tập theo video Đạp đùi với máy đạp […]