Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Những dụng cụ cá nhân cần chuẩn bị trước khi tập luyện.

Khăn tập - thấm hút mồ hôi

0,5 lít Nước lọc - nước tốt nhất khi tập

Giày phù hợp để tập có kèm vớ (tất)

Găng tay tập luyện phù hợp tránh bị chai tay

TẬP TẠI NHÀ - Bạn cần chuẩn bị những dụng cụ tập luyện gì

Tạ các loại tùy sức tập

Thảm cao su tập luyện

Các dụng dụ tập luyện khác từ Ryan Long Fitness