Bạn hãy Inbox Fanpage Để Đăng Ký Khóa Học Phù Hợp

Tập thử Miễn Phí

Trong khi đợi HLV Ryan long trả lời
và gửi mail tư vấn cho bạn trong 5 phút.
Bạn có thể tham khảo các khóa học khác
của HLV Ryan Long Fitness

  • Thời gian khóa học : 8 Tuần
  • Lịch tập : 8 bộ lịch tập và 3 – 4 buổi/tuần
  • Bài tập : Bình quân 5 – 8 bài/ 1 buổi
  • Calo mỗi buổi : 250 – 550 Calo / 1 buổi tập
  • Có Video hướng dẫn kỹ thuật tất cả bài tập

Khóa học bạn đã chọn mua