Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Bài tập : Đạp Xe Trên Không Chuyền Bánh Tạ Đan Xen

A

B

C

D

E

Chúng ta bắt đầu: Các bạn chuyền tạ qua hai chân theo hình số 8,thực hiện động tác nhịp nhàng,chậm rãi.

Lưu ý: Lưng hạ thấp một chút,mức tạ phù hợp để chúng ta chọn thực hiện động tác là 3 kg