Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Bấm play để bắt đầu tập theo video

Bài 5 : Chân Bước lùi cặp tạ đơn luân phiên

Số hiệp : 4 hiệp

Số lần : 10 lần/bên

Dụng cụ : Cặp tạ đơn 10-15kg 1 bên

Thời gian tập 4 hiệp : 8 phút

Bấm play để bắt đầu tập theo video

Bài 2 : Chân Cầm Tạ Đơn Nhún Chân Cao Xen kẽ

Số hiệp : 4 hiệp

Số lần : 10 cái / bên

Dụng cụ : cặp tạ đơn 8-12kg / bên

Thời gian tập 4 hiệp : 11 phút