Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Lịch Tập 1 Tháng Ưu Tiên Phát Triển
Cơ Thân Trên Cho Nam
Và Tăng Cường Thể Lực

Tuần 1 (Hãy nhấp vòng tròn để xem các bài tập)

Lịch Tập

Thứ 2
Tập

Thứ 3
Tập

Thứ 4
Tập

Thứ 5
Nghỉ

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Tập

Chủ Nhật
Nghỉ

Tuần 2 (Hãy nhấp vòng tròn để xem các bài tập)

Lịch Tập

Thứ 2
Tập

Thứ 3
Tập

Thứ 4
Tập

Thứ 5
Nghỉ

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Tập

Chủ Nhật
Nghỉ

Tuần 3 (Hãy nhấp vòng tròn để xem các bài tập)

Lịch Tập

Thứ 2
Tập

Thứ 3
Tập

Thứ 4
Tập

Thứ 5
Nghỉ

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Tập

Chủ Nhật
Nghỉ

Tuần 4 (Hãy nhấp vòng tròn để xem các bài tập)

Lịch Tập

Thứ 2
Tập

Thứ 3
Tập

Thứ 4
Tập

Thứ 5
Nghỉ

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Tập

Chủ Nhật
Nghỉ