Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Tính Calo món ăn

Nhấp vào hình tròn này

Lịch Ăn - Tuần 1
(Hãy nhấp vô Hình Quả Táo để xem Menu ăn)

Thứ 2
823
calo

Thứ 3
812
calo

Thứ 4
820
calo

Thứ 5
862
calo

Thứ 6
880
calo

Thứ 7
875
calo

Chủ nhật
907
calo

Lịch Ăn - Tuần 2
(Hãy nhấp vô Hình Quả Táo để xem Menu ăn)

Ngày 1
830
calo

Ngày 2
785
calo

Ngày 3
829
calo

Ngày 4
865
calo

Ngày 5
881
calo

Ngày 6
924
calo

Ngày 7
949
calo

Lịch Ăn - Tuần 3
(Hãy nhấp vô Hình Quả Táo để xem Menu ăn)

Thứ 2
823
calo

Thứ 3
812
calo

Thứ 4
820
calo

Thứ 5
862
calo

Thứ 6
880
calo

Thứ 7
875
calo

Chủ nhật
907
calo

Lịch Ăn - Tuần 4
(Hãy nhấp vô Hình Quả Táo để xem Menu ăn)

Ngày 1
830
calo

Ngày 2
785
calo

Ngày 3
829
calo

Ngày 4
865
calo

Ngày 5
881
calo

Ngày 6
924
calo

Ngày 7
949
calo

Tuần 1 (Hãy nhấp vòng tròn để xem các bài tập)

Lịch Tập

Thứ 2
Tập

Thứ 3
Nghỉ

Thứ 4
Tập

Thứ 5
Nghỉ

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Nghỉ

Chủ Nhật
Nghỉ

Tuần 2 (Hãy nhấp vòng tròn để xem các bài tập)

Lịch Tập

Thứ 2
Tập

Thứ 3
Nghỉ

Thứ 4
Tập

Thứ 5
Nghỉ

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Nghỉ

Chủ Nhật
Nghỉ

Tuần 3 (Hãy nhấp vòng tròn để xem các bài tập)

Lịch Tập

Thứ 2
Tập

Thứ 3
Nghỉ

Thứ 4
Tập

Thứ 5
Nghỉ

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Nghỉ

Chủ Nhật
Nghỉ

Tuần 4 (Hãy nhấp vòng tròn để xem các bài tập)

Lịch Tập

Thứ 2
Tập

Thứ 3
Nghỉ

Thứ 4
Tập

Thứ 5
Nghỉ

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Nghỉ

Chủ Nhật
Nghỉ