Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Khách : Chi Dinh
Ngày bắt đầu : 15-05-21
Tuổi :
Cao :
Nặng :
Số đo :
Vòng đùi :

Cân nặng : giảm cỡ 8kg trong 4 tháng
10%
Vòng 2 : xuống 65cm
63 -> 59cm 10%
Days
Hours
Minutes
Seconds

App calo Selfie

Công thức
Ăn ngon
dáng đẹp

Tính Calo 1 ngày

App calo 12 món

Tuần 1 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 3
Nghỉ

Thứ 6
Nghỉ

Chủ Nhật
Nghỉ

Tuần 2 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 3
Nghỉ

Thứ 3
Nghỉ

Thứ 6
Nghỉ

Chủ Nhật
Nghỉ

Tuần 3 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 4
Nghỉ

Thứ 7
Nghỉ

Chủ Nhật
Nghỉ

Tuần 4 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 4
Nghỉ

Thứ 7
Nghỉ

Chủ Nhật
Nghỉ

Tuần 5 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 3
Tập

Thứ 4
Nghỉ

Thứ 5
Tập

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Tập

Chủ Nhật
Nghỉ

Tuần 6 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 3
Tập

Thứ 4
Nghỉ

Thứ 5
Tập

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Tập

Chủ Nhật
Nghỉ

Tuần 7 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 3
Tập

Thứ 4
Nghỉ

Thứ 5
Tập

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Tập

Chủ Nhật
Nghỉ

Tuần 8 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 3
Tập

Thứ 4
Nghỉ

Thứ 5
Tập

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Tập

Chủ Nhật
Nghỉ

Các Ứng Dụng Hỗ Trợ Tập Luyện

Chuẩn bị dụng cụ

Ăn trước tập

Ăn sau khi tập

Quay video tập

Khởi động

Xem lịch tập

Tính BMI Nữ

Tính BMI Nam

Tính Calo món ăn

Meal Plan mẫu từ 800-1000 Calories/Ngày

Lịch Ăn - Tuần 1
(Hãy nhấp vô Hình Quả Táo để xem Menu ăn)

Thứ 2
823
calo

Thứ 3
812
calo

Thứ 4
820
calo

Thứ 5
862
calo

Thứ 6
880
calo

Thứ 7
875
calo

Chủ nhật
907
calo

Lịch Ăn - Tuần 2
(Hãy nhấp vô Hình Quả Táo để xem Menu ăn)

Ngày 1
830
calo

Ngày 2
785
calo

Ngày 3
829
calo

Ngày 4
865
calo

Ngày 5
881
calo

Ngày 6
924
calo

Ngày 7
949
calo

Lịch Ăn - Tuần 3
(Hãy nhấp vô Hình Quả Táo để xem Menu ăn)

Thứ 2
823
calo

Thứ 3
812
calo

Thứ 4
820
calo

Thứ 5
862
calo

Thứ 6
880
calo

Thứ 7
875
calo

Chủ nhật
907
calo

Lịch Ăn - Tuần 4
(Hãy nhấp vô Hình Quả Táo để xem Menu ăn)

Ngày 1
830
calo

Ngày 2
785
calo

Ngày 3
829
calo

Ngày 4
865
calo

Ngày 5
881
calo

Ngày 6
924
calo

Ngày 7
949
calo