Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Meal Plan mẫu TĂNG CÂN khoảng 1500 calo/ngày
(Sử dụng App Cà Rốt hoặc Táo Xanh ở trên để tự tính Riêng từng bữa)

Ngày 1
1520
calo

Ngày 2
1523
calo

Ngày 3
1497
calo

Ngày 4
1536
calo

Ngày 5
1530
calo

Ngày 6
1572
calo

Ngày 7
1404
calo

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: