Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Ăn Sáng : 296 calo 06:00 - 08:00
1 Canh bún


Ăn Trưa : 370 calo 11:00 - 13:00
100 gr Bún tươi
120 gr Bò thịt bò Tái
200 gr Súp lơ trắng


Ăn Tối : 209 calo 18:00 - 20:00
0.5 chén Cơm chén cơm
50 gr Bò thịt bò Bắp bò
100 gr Salad


Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: