Nước chấm và Sốt của KEWPIE có Calories bao nhiêu?

Nước chấm và Sốt của KEWPIE có Calories bao nhiêu? Xem thêm Calo các món sẵn tại đây: