Calo trong MARUGAMA UDON là bao nhiêu?

Calo trong MARUGAMA UDON là bao nhiêu? Xem thêm Calo các món ăn nấu sẵn khác