Miến lạnh Ryan Long

Miến lạnh Ryan Long Sau khi coi rất nhiều video và tham khảo về món miến lạnh thì cuối cùng mình đã làm thử và thành công. Dưới đây là công thức theo chế độ Ryan Long, các bạn cùng tham khảo nhé. Nguyên liệu và sơ chế + Miến (loại như hình là Miến […]