Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Nữ tập thử Nhẹ
5 bài 400 Calo 35 phút

Nữ tập thử Vừa
4 bài 400 Calo 30 phút

Nữ tập thử Khó
6 bài 350 Calo 35 phút

Nữ tập thử Nâng Cao
5 bài 300 Calo 30 phút

Nam tập thử Nhẹ
4 bài 350 Calo 20 phút

Nam tập thử Vừa
7 bài 450 Calo 45 phút

Nam tập thử Khó
8 bài 480 Calo 48 phút

Nam tập thử Nâng Cao
8 bài 500 Calo 50 phút