Phần Mềm Tính Calo + Meal Plan

1,990,000 

  • Hướng dẫn ăn uống – tỉ lệ trong 1 bữa ăn
  • Xem Full bảng calo các món ăn (hơn 500 loại)
  • Sử dụng công cụ tính Calo cần ăn mỗi ngày
  • Sử dụng công cụ tính % Dinh dưỡng mỗi ngày

 

 

Thông tin bổ sung